A szavazás megnevezése 

A szavazás elnevezése: „Dalszerzők Napja 2020 közönségszavazás” (a továbbiakban: Szavazás). 

A szavazás szervezője, lebonyolítója 

A Szavazás szervezője: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (1016 Budapest, Mészáros u. 15., adószám: 18084032-2-44) továbbiakban: Szervező. A szavazás lebonyolítója az Artisjus kommunikációs ügynöksége, a Próbakő Kommunikáció (1064 Budapest, Izabella u. 68/B, adószám: 13029492-2-42) továbbiakban Lebonyolító. 

A szavazás időtartama 

A Szavazás 2020. szeptember 28. napján 0:00-kor kezdődik, és 2020. október 16. 23:59-ig tart. 

A Nyeremény 

A közönségszavazás során az Artisjus Egyesület kisfilm kampányában résztvevő szerzőkre, zeneszerzőkre, dalszövegírókra, illetve azok videóira lehet szavazatot leadni.  A közönségszavazás első helyezettje az a szerző, akinek kisfilmje a közönségtől a 2020. Szeptember 28-tól 16-ig tartó szavazás során a legtöbb szavazatot kapta. Nyereménye pedig bruttó 500 000 forint. A szavazásban résztvevők szavazatukkal a dalszerzőket támogatják, a szavazók nyereményben nem részesülnek. 

A szavazásban történő részvétel feltételei 

A Szavazásban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki Facebook profillal vagy Google fiókkal rendelkezik. 

A szavazás menete és a szavazás nyilvánossága

Szavazat leadásra a kosziadalt.hu weboldal felületén van lehetőség. Ugyanaz a szavazó űrlap a weboldal több aloldalán is elérhető. Az űrlapon belül (lásd: https://kosziadalt.hu/szavazas/) válasszuk ki a listából a kedvenc videónk címét, és egy kattintással jelöljük ki. A lap aljára görgetve nyomjuk meg a “Szavazok a kedvenc videómra” gombot. A szavazat érvényesítéséhez be kell lépéni a Google vagy a Facebook fiókkal. Erre azért van szükség, hogy a szavazás hiteles legyen, de senki nem fogja látni, hogy ki kire szavazott, ez a Facebook oldalon sem jelenik majd meg. Egy-egy Facebook vagy Google fiókkal maximum 3 szavazatot lehet leadni. Egy-egy Facebook vagy Google fiókkal 12 óránként maxiumum 1 szavazat leadása lehetséges. 

A szavazás eredményhirdetése 

A szavazás aktuális állását a kampány ideje alatt az oldalon folyamatosan nyomon lehet követni az ürlap legalján található “Eredmények megtekintése” gombjára kattintva. Az október 16-ig tartó szavazás lezárását követően az eredmény nyilvános kihirdetésére a szavazás lezárását követő legfeljebb 3 munkanapon belül kerül sor. A nyertessel a szavazás lezárását követő munkanapon a Szervező üzenetben vagy telefonon felveszi a kapcsolatot. 

Adatkezelés 

Tájékoztatjuk, hogy a szavazásban való részvétel önkéntes. A Lebonyolító a szavazat leadását Google vagy Facebook belépéshez köti. A szavazatok azonosításához az alábbi adatokat gyűjti és tárolja: bejelentkezés típusa (Facebook vagy Google), szavazatok leadásának időpontjai, szavazatok, a szavazó IP és e-mail címe. A tárolt adatok a szavazás hitelesítésén kívül más célokból nem kerülnek felhasználásra, az adatok átadására harmadik fél számára nem kerül sor. Az adatok tárolásának ideje maximum 6 hónap.  

Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a szavazás időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Szervező a részvételi feltételeket megszegő személy szavazatait érvénytelenítheti. Ezt a szavazást a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.  

Budapest, 2020. szeptember 23.